Gå direkt till innehåll

Faktablad om antibiotika och djur

SVA har tagit fram ett antal faktablad om användning av antibiotika till djur samt förekomst av antibiotikaresistenta bakterier hos djur.

Syftet med faktabladen är att ge översiktlig information om hur antibiotika används och hur vanligt eller ovanligt det är med resistens hos olika typer av bakterier.

Faktabladen baseras till stora delar på programmet Svarm, Svensk veterinär antibiotikaresistensmonitorering men innehåller även uppgifter från olika sammanställningar på EU-nivå.

Faktablad

Antibiotikaförsäljning i Sverige, 2019
Antibiotika och djur i EU, 2020
Antibiotikaresistens – metodik och klasser, 2020
Antibiotikaresistens hos fjäderfä, 2019
Antibiotikaresistens hos gris, 2019
Antibiotikaresistens hos häst, 2019
Antibiotikaresistens hos hund och katt, 2019
Antibiotikaresistens hos nötkreatur, 2019
Antibiotikaresistens i Sverige, 2019
Antibiotikaresistens – begrepp, 2020
Antibiotikaresistensövervakning, 2020
Senast uppdaterad : 2020-10-26