Gå direkt till innehåll

Anaplasmos hos får

Får

Anaplasmos är en fästingburen infektion som framför allt drabbar lamm, främst på Gotland. Bakterien Anaplasma phagocytophilum är immunosuppressiv och predisponerar för andra infektioner. Hög feber och plötsliga dödsfall förekommer. Dräktiga tackor kan kasta sina foster. 

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Andra namn:

Betesfeber, fästingfeber, erlichios, tick-borne fever, sjodogg (norska)

Förekomst

Problem med anaplasma har främst rapporterats från Gotland, men även från östkusten och en del andra delar av Sverige. Vissa beten på Gotland går inte att använda till lamm eftersom risken för anaplasmos är för stor. Sjukdomen är vanlig i Norge, där 40 procent av fårflockarna behandlas mot fästingar. Människor och andra djur (hundar, katter, hästar, idisslare) kan smittas av anaplasmos via fästingar.

Symtom

Lammen kan få hög feber (42° C), påverkat allmäntillstånd, nedsatt foderlust, hälta och lindrig hosta. Plötsliga dödsfall förekommer. Dålig tillväxt och ökad infektionskänslighet ses också.

Vuxna får kan ibland drabbas av feber och hälta samt varierande sjukdomsbild på grund av immunosuppression. Tackor kan abortera och baggar kan få nedsatt fertilitet.

Differentialdiagnoser

NMD. Annan hälta, till exempel fotröta och klövböld.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens

Anaplasma phagocytophilum (hette förr Ehrlichia)

Infektionsport

Fästingar överför bakterien. 24–48 timmar behövs för att infektionen ska överföras till fåret.

Spridning i djuret

Bakteriemi

Smittvägar

Sprids via fästningar

Immunitet

Efter genomgången infektion

Överlevnad:

Reservoar i till exempel rådjur. Kroniska smittbärare (upp till två år).

Inkubationstid

Fyra till åtta dagar

Provtagning och diagnostik

Obduktion, blodprov (EDTA).

PCR.

Behandling och profylax

Snabbt insatt behandling med tetracykliner är effektivt vid kliniska symtom.

Förhindra fästingar på fåren. Pour-on/spot-on innehållande flumetrin eller deltametrin finns godkänt som fästingprofylax på får. Observera att flumetrin och deltametrin, för denna indikation, inte får användas till får som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.

Hitta på denna sida