Gå direkt till innehåll

Anguillid herpesvirus 1 (AngHV-1) hos fisk

Fisk

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Sjukdomen orsakas av ett herpesvirus som drabbar europeisk och japansk ål (Anguilla anguilla och A. japonica). I dagsläget är det okänt om andra fiskarter kan utveckla sjukdom eller vara bärare av viruset. Viruset uppvisar en tropism för bindvävsceller (fibrocyter, fibroblaster). Sjukdomen gynnas av vattentemperaturer över 20° C. Inkubationstiden är, beroende på temperatur, cirka tre till sju dagar.

Degenerativa förändringar på gälarna i samband med herpesvirus på ål.
Degenerativa förändringar på gälarna i samband med herpesvirus på ål. Foto: Anders Alfjorden/SVA

Symtom

Ålen kan vara bärare av viruset under lång tid utan att visa tecken på sjukdom. Vid stress (exempelvis hantering eller dålig vattenkvalitet) bryter sjukdomen ut. Fisken uppvisar då initialt slöhet och blödningar på bukfenor. Senare uppkommer även punktformiga blödningar i huden på buken och på gällock (operculum). Viruset påverkar gälarna och ger där skador i form av blödningar, ödembildning och i senare skede även celldöd framför allt i bindväven. Ålen kan också uppvisa blödningar i fettvävnad, svullen lever och njure till följd av ödem, samt celldöd i dessa organ.

Blödningar på underkäke och bröstfensfästet i samband med herpesvirus på ål.
Blödningar på underkäke och bröstfensfästet i samband med herpesvirus på ål. Foto: Anders Alfjorden/SVA

Etiologi och patogenes

Infektionsagens

Anguillid herpesvirus 1

Infektionsport

Sannolikt i första hand via hud och munnen

Spridning i djuret

Hela djuret

Smittvägar

Horisontellt via vatten, vertikal smitta kan inte uteslutas

Överlevnad

-

Petekiella blödningar bukfena i samband med herpesvirus på ål.
Petekiella blödningar bukfena i samband med herpesvirus på ål. Foto: Anders Alfjorden/SVA

Provtagning och diagnostik

Ta kontakt med diagnosticerande laboratorium och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

För diagnos insändes antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt organ prov från gälar samt samlingsprov från njure, lever eller mjälte och placerat i virusmedium för transport.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte.

I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar ska hållas i ”karantän” och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.

Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

Hitta på denna sida