Gå direkt till innehåll

Channel Catfish Virus Disease (CCVD) hos fisk

Fisk

Viruset förorsakar sjukdom hos Channel catfish (Ictalurus punctatus) och Blue catfish (Ictalurus furcatus) i USA. Sjukdomen förekommer vanligen i fisk yngre än ett år och vanligast i fisk yngre än fyra månader och visar sig genom hög dödlighet och symtom på blodbrist.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Channel catfish och Blue catfish samt hybrider mellan dessa är de enda kända känsliga arterna för viruset. Sjukdomen är endemisk i de områden av USA som odlar dessa arter, Viruset har även påvisats i Honduras och Ryssland efter import av yngel från USA. Vattentemperaturen ska vara minst 18° C med ett optimum kring 27° C, vilket innebär att utbrott sker under sommarhalvåret. Viruset förekommer enbart i sötvatten.

Symtom

Inkubationstiden är direkt beroende av vattentemperaturen. Vid 20° C är inkubationstiden cirka tio dagar och vid 30° C cirka 3272 timmar. Viruset orsakar hög dödlighet hos yngel och ung fisk, där både morbiditet och mortalitet kan nå upp mot 100 procent. Infektionsförloppet förvärras av stress och för hög fisktäthet. Sjuk fisk uppvisar okoordinerat simmande, snabb andning, bleka gälar, svullen buk (vätska i bukhålan), exoftalmi och blödningar i hud och vid fenbaserna. Histopatologiskt förekommer de största förändringarna i njuren, lever och tarm med nekroser och massiva blödningar.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens

DNA-virus tillhörande familjen Herpesviridae

Infektionsport

Oralt och via gälar

Spridning i djuret

Systemiskt

Smittvägar

Överförs horisontellt, både direkt (mellan fiskar genom vattnet). Vuxen fisk kan bli subkliniskt infekterad och överlevare blir latent infekterade.

Överlevnad

Sju dagar i 25° C vatten, längre vid lägre temperaturer. Överlever två dagar i död ruttnande fisk. Avdödas direkt i lera, av UV-ljus på 2040 minuter, uppvärmning till 60° C under en timme, exponering för saltvatten och genom uttorkning på 2448 timmar på porösa ytor som nät och betong.

Provtagning och diagnostik

Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.
För diagnos insändes antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller formalinfixerat material från hud och gälar.

Om nydöd fisk skickas är det viktigt att den hålls kyld hela vägen fram. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Behandling och profylax

Terapi och vaccin saknas.

Sjukdomen är inte listad av OIE (World Organisation for Animal Health) eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras. 

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-11-27