Gå direkt till innehåll

Eel Virus European (EVE)/branchionephrit hos fisk

Branchionephrit

Fisk

Sjukdomen orsakas av ett virus som först påvisades i Asien, men misstänktes vara importerat med europeisk ål (Anguilla anguilla). Låg temperatur ökar känsligheten för sjukdomen.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Spridd. EVE har hittats hos olika ålarter: A. japonica i Japan, Taiwan, A. anguilla i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Grekland, Danmark och Japan samt hos A. rostrata i USA.

Experimentell infektion på regnbågsyngel har orsakat dödlighet.

Symtom

Sjukdomsutbrott förekommer mellan 15–30 grader. Allmänna sjukdomssymptom såsom minskad aptit och slöhet kan iakttas. Ibland ses buksvullnad (ascites), muskelatrofi, rodnad (blodstas) i fenor och gälar. Döende fisk kan ha kramper eller vara stela. Symptomlös infektion förekommer. Vid mikroskopiska undersökningar kan iakttas även sammansmältningar, celltillväxt och blodutgjutningar i gälarnas sekundärlameller, celldöd i magsäckens körtelvävnad samt fokala blödningar/celldöd i lever och njurvävnad.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Birnavirus, nära besläktat med det virus som orsakar IPN ab

Infektionsport:

Via mun och gälar

Spridning i djuret:

Systemisk

Smittvägar:

Sannolikt via vatten, immersionsbadning med virus har orsakat infektion

Överlevnad:

Okänd

Provtagning och diagnostik

Ta kontakt med diagnosticerande laboratorium och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

För diagnos skickar du in antingen:

  • levande eller nydöd fisk
  • eller aseptiskt prov från njure och mjälte och placerat i virusmedium för transport.

Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar tre veckor.

Behandling, sanering, profylax och restriktioner

Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte.

Sanering och desinfektion: se sjukdomen Infektiös pankreasnekros (IPN)

I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar skall hållas i ”karantän” och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.

Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras.

Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-13