Gå direkt till innehåll

Foderhygien och sjuklighet

Nötkreatur

Introduktion

Nötkreatur kan drabbas av klinisk eller subklinisk sjuklighet i samband med att de ätit foder av dålig hygienisk kvalitet eftersom sådant foder kan innehålla hälsofarliga mikroorganismer. Vissa anmälningspliktiga sjukdomar som botulism och listerios kan vara foderrelaterade. Dessa är dock relativt ovanliga och berörs inte närmre i detta dokument. Tillväxt av mikrober i fodret orsakar förlust av näring och energi vilket även kan leda till nedsatt produktion. Ett foder med bra hygienisk kvalitet innehåller inga eller begränsade halter av patogener, toxinbildare, skadliga främmande ämnen eller främmande föremål. Dess pH-värde och temperatur är ”fysiologiskt” så att djuren inte får brännskador eller frätskador av att äta det.

Hitta på denna sida