Gå direkt till innehåll

Herpesvirus hos fisk

Fisk

Herpesvirus förekommer i flera olika varianter på flera olika fiskarter. Några förekommande sjukdomar presenteras i tabellen nedan.

Förekommande sjukdomar

Namn, serotyp

Fiskart

Förekomst

Symtom

Laxfiskar

     
Herpesvirus salmonis, serotyp 1 Regnbåge (Onchorhynchus mykiss)
Lax (Salmo salar)
USA Hög dödlighet framför allt på yngel. Anemi, blodig eller gelatinös ascites, fekala pseudomembran. Nekroser och ödem i de flesta inre organ men mest uttalat i njure.
Herpesvirus salmonis, serotyp 2, Oncorhynchus masou-virus Stillahavslax (Oncorhynchus spp.) Japan Dödlighet. Blödningar, ödem och nekroser i de flesta organ. Hos överlevande fisk uppstår epiteliala nybildningar (papillom).
Steelhead herpesvirus Regnbåge (Onchorhynchus mykiss) USA Liknande H. salmonis serotyp 1 men lindrigare. Histologiska förändringar huvudsakligen i lever.
Lake trout herpesvirus Kanadaröding (Salvelinus namaycush) USA Dödlighet framför allt på yngel, CNS-symtom. Blödningar i ögon och ibland munhåla (jämför yersinios/ERM). Ödem i epidermis med ansamling av eosinofila granula och ibland intranukleära inklusioner.

Karpfiskar

     
Cyprinid herpesvirus 1 (CyHV-1)/Carp pox Karpfiskar (Cyprinider) USA
Japan
Europa
Oftast inte dödlig. Vita/gula hudplack som mörknar i samband med avläkning. Epidermal hyperplasi, ibland intranukleära inklusioner.
Cyprinid herpesvirus 2 (CyHV-2)/Herpesviral hematopoietisk nekros (HVHN) Guldfisk (Carassius auratus)
Silverruda (Carassius gibelio)
Japan
Australien
Taiwan
USA
Hög dödlighet, bleka fläckar (nekroser) på gälar och hud, slöhet och aptitlöshet. Förstorad mjälte, eventuellt med vita noduli (nekroser).
Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3)/Koiherpesvirus (KVH) Koikarp
Vanlig karp (Cyprinus carpio)
Europa
Asien
USA
Hög dödlighet, hyperplasi och nekros av gälepitel. Ibland även hudulcerationer.
Herpesvirus scophtalmi Piggvar (Schophtalmus maximus) Europa Dödlighet. Epidermala jätteceller i hud och gälar. I senare stadier påminnande om kroniska gälinflammationer.

Övriga fiskar

     
Acipenserid Herpesvirus 1 (AciHV-1)/White sturgeon herpesvirus 1 (WSHV-1) Vit stör (Acipenser transmontanus) USA Dödlighet på ung fisk, inga tydliga symptom.
Acipenserid Herpesvirus 2 (AciHV-2)/White sturgeon herpesvirus 2 (WSHV-2) Vit stör (Acipenser transmontanus)
Blek stör (Scaphirhynchus albus)
Kortnosig stör (Scaphirhynchus platorynchus)
USA Dödlighet på framför allt yngel. Dödlighet på vuxen fisk är mindre än 10 procent. Bleka fläckar som utvecklas till öppna sår, vätskefyllt mag-tarmsystem. Fisken blir slö och slutar äta.
Channel catfish virus disease Prickig dvärgmal (Ictalurus punctatus) USA
Europa
Drabbar bara fisk yngre än 1 år. Ascites, anemi, petekiella blödningar i fenbaser, buk, muskulatur, gälar och inre organ.
Anguillid herpesvirus 1 (AngHV-1) Europeisk ål (Anguilla anguilla) Japan
Europa
Låg dödlighet. Blödningar och ulcerationer i hud, fenor och gälar. Nekroser i hud, gälar och lever.
Pacific cod herpesvirus Stillahavstorsk (Gadus macrocephalus USA Epidermal hyperplasi

 

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-17