Gå direkt till innehåll

Herpesvirus salmonis I (HSV) hos fisk

Fisk

HSV-1 är ett herpesvirus som påvisats hos regnbåge (Onchorhynchus mykiss). Viruset orsakar sjukdom och hög dödlighet på yngel. Även hundlax (O. keta) och kungslax (O. tshawytscha) har visats vara känsliga för viruset.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Naturlig infektion har endast beskrivits en gång, år 1978, på USA:s västkust. Viruset isolerades då från symtomfria regnbågshonor som lekt. Ung atlantlax (S. salar), öring (S. trutta) bäckröding (S. fontinalis) är inte mottagliga för viruset. Känsligheten hos juvenil fisk av dessa arter är okänd. Sjukdom bryter inte heller ut på årsgammal regnbåge, utan det är bara yngel som drabbas.

Symtom

Vid experimentella exponeringar av regnbågsyngel uppstår sjukdom och hög dödlighet vid vattentemperaturer under 14° C. Symtomen har varit ospecifika såsom inappetens, krampaktigt rörelsemönster, utstående ögon (exoftalmi) samt blödningar i öga och fenbaser. En del fiskar blir mörkfärgade. Gälar och inre organ är bleka, magsäcken uppsvälld, och buken fylld av blodtillblandad eller gelatinös vätska. I sena stadier av sjukdomen förekommer fekala pseudomembran. Levern är flammig och kan ha blödningar. Njuren kan vara blek/grå men inte svullen. Blodutstryk visar en ökad frekvens omogna röda blodkroppar. Vid histologiska undersökningar finner man nekroser och degenerativa förändringar i njure (framför allt främre delen), lever och hjärta. Tvärstrimmig muskulatur tappar strukturen och ibland kan man observera hyalin muskeldegeneration.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Salmonid herpesvirus 1

Infektionsport:

-

Spridning i djuret:

Systemiskt

Smittvägar:

Virus överförs horisontellt, både mellan fiskar genom vattnet. Vertikal överföring kan inte uteslutas. 

Överlevnad:

-

Provtagning och diagnostik

För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta. Dessutom bör material från njure, lever och hjärtmuskel formalinfixeras samt blodutstryk göras och skickas till laboratoriet med angivande om misstanke. Informera laboratoriet i förväg att prov kommer.

Behandling och profylax

Terapi och vaccin saknas.
Sjukdomen är inte listad av OIE eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.
Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-12-17