Gå direkt till innehåll

Klövböld hos får

Får

Skador i klövområdet kan infekteras av bakterier och utvecklas till klövböld. Alla åldrar kan drabbas, men lamm är särskilt känsliga. Klövböld ger upphov till svullnad och hälta. 

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Andra namn:

Böld i vita linjen

Förekomst

Klövböld förekommer i alla åldrar och ofta som sporadiska fall i besättningen. Lammens klövar är dock särskilt mjuka och sårbara.

Symtom

Klövböld ger kraftig svullnad och värme ovanför kronranden och hälta ofta på ett ben. Bölden spricker oftast i kronranden, eller ibland även i klövspalten. Led eller senskida kan involveras i komplicerade fall och fåret kan även drabbas av allmäninfektion. 

Differentialdiagnoser

Artrit. Svullen klövtalgkörtel.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Bakterier.

Infektionsport:

Små sår i klövområdet, till exempel sticksår av halm.

Spridning i djuret:

Beror på sårets djup och art av bakterie. Bölden kan spricka i kronranden.

Smittvägar:

Öppna bölder sprider smitta i omgivningen.

Överlevnad:

Bakterierna kan överleva länge i fårens miljö.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild.  

Behandling och profylax

Klövböld behandlas med bensylpenicillin. Behandling ska sättas in så fort som möjligt för att förhindra att bölden går in i leden.  NSAID ges vid behov.
För att förebygga klövböld ska fåren hållas i en ren, torr och mjuk miljö.

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-03-31