Gå direkt till innehåll

Navelinfektion hos kalv

Nötkreatur

Navelinfektion ingår tillsammans med sepsis och polyartrit i ett komplex som uppstår i nära anslutning till kalvning och gemensamma riskfaktorer är svagfödda kalvar, dålig kalvningshygien, dålig miljö och bristande råmjölksupptag.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Oftast förekommer sporadiska fall, men i vissa besättningar kan man se anhopningar av fall som dock sällan blir så omfattande som vid utbrott av diarré eller luftvägsinfektioner.

Ofta ses de första symtomen hos två till fem dagar gamla kalvar. Symtom kan sedan kvarstå i flera veckor. Under 2014 rapporterades 78 fall av navelinfektion på kalvar under 6 månaders ålder. Dessa återfanns i knappt 2 procent av mjölkbesättningarna i kokontrollen. Drygt 80 procent av dessa fall sågs hos kalvar under 2 månaders ålder.

Kliniska symtom

Vid okomplicerade fall ses en svullen och öm navel. Kalven kan få nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit och feber. I komplicerade fall ses en hematogen spridning där leder, ögon och övriga organ kan infekteras och sepsis utvecklas. Vid perakuta fall kan kalven hinna dö innan symtom från naveln ses.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Både gramnegativa och grampositiva agens. Ofta blandinfektion. Trueperella pyogenes och stafylokocker finns beskrivet under svenska förhållanden.

Inkubationstid:

.

Infektionsport:

Via naveln.

Spridning i djuret:

Hematogent

Smittvägar:

Dålig miljö i kalvningsbox och kalvens närmiljö.

Provtagning och diagnostik

Kliniska fynd. Obduktion inklusive bakteriologisk odling vid anhopade fall.

Behandling och profylax

Det viktigaste är att förebygga navelinfektion genom god hygien och goda råmjölksrutiner.

Om antibiotika sätts in rekommenderar Läkemedelsverket att navelinfektion i första hand behandlas med bensylpenicillin samt understödjande behandling. Vid misstanke om eller risk för sepsis kan annan antibiotika väljas, läs mer i SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning (pdf). Eventuella bölder och/eller inflammerad vävnad i navelregionen kan dräneras eller skäras bort. Prognosen är god om behandling sätts in tidigt innan en hematogen spridning har skett.

Hitta på denna sida