Gå direkt till innehåll

Parasiter i luftvägarna hos gris

Gris

Grisens lungmask, Metastrongylus spp., tillbringar sitt vuxna liv i grisens lungor, vilket kan ge upphov till luftvägssymtom såsom hosta. Därutöver kan spolmask, Ascaris suum, påverka grisens lungor när dess larver passerar genom lungorna och kan då bana väg för infektion med andra luftvägspatogener.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Smittämne och smittvägar

Grisens lungmask är en smal, vit, 4-5 centimeter lång mask som främst återfinns i bronker och bronkioler i lungornas diafragmalober. Lungmasken har daggmasken som mellanvärd, varför den främst drabbar utegående grisar med möjlighet att äta daggmaskar. Problemen med lungmask har därför minskat då grisuppfödningen till stor del flyttat inomhus. Idag påvisas lungmask i princip aldrig i Sverige. Däremot är infektioner med spolmask vanliga.

Klinisk bild

En lungmasksmitta kan ge upphov till hosta, framför allt hos den unga grisen, men symtomen är sällan särskilt framträdande. Spolmasklarver som migrerar genom lungorna kan vid höga infektionsdoser ge upphov till symtom från luftvägarna. Vid sekundära bakteriella infektioner kan kraftigare symtom på lunginflammation uppstå.

Provtagning och diagnostik

Lungmask liksom andra inälvsparasiter diagnostiseras främst genom påvisande av parasitägg i träckprov.

Behandling och förebyggande åtgärder

Att förebygga problem med parasiter handlar mycket om att undvika att bygga upp en höggradig förekomst av parasitägg i grisens närmiljö. Avmaskningsmedel kan användas vid strategiska tidpunkter. Vid utomhusdrift kan betesrotation användas för att undvika en uppförökning av smitta i grisens omgivning. 

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2020-03-18