Gå direkt till innehåll

Psorospermium hos kräfta

Kräftdjur

Psorospermium-parasiten (Psorospermium sp.) har påvisats hos flera europeiska kräftarter (Astacus astacus, Astacus leptodactylus, Austropotamobius torrentium), inklusive de till Europa introducerade amerikanska kräftarterna (Pacifastacus leniusculus och Orconectes limnosus). 

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Psorospermium-parasiter i svensk flodkräfta.
Psorospermium-parasiter i svensk flodkräfta. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

Förekomst

Psorospermium haeckeli är den parasitart som har påvisats i flodkräfta. Psorospermium parasiter (Psorospermium spp) förekommer också i flera andra kräftarter och hittills har man beskrivit sex till utseendet olika typer av parasiten. Två typer har påvisats i Europa, en i Australien och tre i Nordamerika. I svenska signalkräftbestånd har Psorospermium-parasiter påvisats (sannolikt Psorospermium haeckeli, artbestämningen oklar) vid ett fåtal tillfällen i samband med hälsokontroller under 2000-talet.

Symtom

I svenska flodkräftbestånd är parasiten mycket vanlig medan den är sällsynt förekommande i svenska signalkräftbestånd. En parasitinfektion med Psorospermium behöver inte vara dödlig för kräftan, men den anses sätta ned kräftans motståndskraft för andra sjukdomar samt utgöra en negativ belastning vid miljörelaterad stress. Kraftigt infekterade flodkräftor upptäcktes nyligen i ett svenskt bestånd flodkräftor som misstänktes dö av kräftpest, men där kräftpest inte kunde påvisas. Psorospermium misstänks därför vara orsak till dödligheten.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Psorospermium haeckeli.

Infektionsport:

Okänd.

Spridning i djuret:

Via epidermal vävnad, bindväv och muskulatur.

Smittvägar:

Okända.

Överlevnad:

Okänd.

Provtagning och diagnostik

Misstänkt infekterade kräftor undersöks bäst i färskt tillstånd men kan i undantagsfall frysas eller konserveras i 70-procentig sprit (till exempel rödsprit) innan undersökning.

Diagnosen ställs för närvarande genom identifiering av parasiten med ljusmikroskopiska metoder.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi finns inte.

Utsättning av kräftor med Psorospermiuminfektion är inte tillåten enligt Havs- och vattenmyndighetens förordning FIFS 2011:13. Länsstyrelsen kan därmed neka utsättningstillstånd utan föregående hälsoundersökning. Köp därför endast kräftor från kräftodlingar eller sjöar som undersökts beträffande bland annat porslinssjuka (be att få se intyg eller undersökningsutlåtande).

Hitta på denna sida

    Senast uppdaterad : 2019-11-24