Gå direkt till innehåll

Tuberkulos som zoonos

Får Get Häst Nötkreatur

Tuberkulos är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av granulombildning i lymfknutor och inre organ. Tuberkulos orsakas av mykobakterier. Flertalet däggdjur, inklusive människa, är mottagliga för sjukdomen.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Ja

Zoonos :

Ja

Hitta på denna sida