Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Samarbete

Myndigheter och intresseorganisationer möts regelbundet både nationellt och internationellt för att bygga nätverk och ta del av varandras erfarenheter angående ASF. De svenska myndigheterna arbetar för att ta fram en handlingsplan för hur man ska agera om ASF hittas hos vildsvin i Sverige. Motsvarande åtgärder för tamgris regleras redan i europeisk och svensk lagstiftning.

Samarbete mellan många olika myndigheter, organisationer och intressenter är nödvändigt för att minska risken för  introduktion av ASF och bekämpa smittan om det skulle hända. Foto: Erik Ågren/SVA

 

Tillbaka till startsidan för ASF

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls