Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Boskapspest

Boskapspest orsakas av ett morbillivirus och de flesta klövbärande djur är mottagliga för sjukdomen. Boskapspest är idag utrotad från hela världen.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Ja
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst 

Sjukdomen förekom i Sverige på 1700-talet, men har i modern tid framför allt funnits i delar av Afrika och Asien. Det senaste utbrottet var i Kenya år 2001. FAO startade 1994 en världsomspännande kampanj som 2011 uppfyllde sitt mål när boskapspest som första veterinära smittämne förklarades utrotat.

Symtom

Djur som drabbas av boskapspest får påverkat allmäntillstånd med feber, nos- och ögonflöde samt efter några dagar sårskador i mun, näshåla och runt urinröret. Djuren saliverar då påtagligt och luktar mycket illa från munnen. Efter feberfasen drabbas djuren av en våldsam mörkfärgad blodblandad diarré som leder till att djuret kollapsar och dör till följd av uttorkning. Djur som överlever får livslång immunitet.

Smittämne

Boskapspest orsakas av ett morbillivirus som är närbesläktat med både mässling-, valpsjuke- och peste des petits ruminatsvirus. Sjukdomen som är mycket smittsam drabbar de flesta klövbärande djur, men framför allt nötkreatur och bufflar.

Smittvägar

Boskapspest sprids framförallt genom direktkontakt mellan djur, men smittämnet kan överleva länge i kyld eller frusen vävnad från sjuka djur, dock avdödas det vid upphettning.

Diagnos

Påvisande av virus eller virusantikroppar.

Om man misstänker sjukdomen

Boskapspest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att sjuka djur skall isoleras så att de inte kan komma i kontakt med andra djur. Djur på bete skall tas in inomhus. Misstänkt smittade djur får inte flyttas från den byggnad där de hålls.

I Veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.   

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls