Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lumpy skin disease

Lumpy skin disease orsakas av ett poxvirus och är närbesläktat med får- och getkoppor. Nötkreatur är det enda tamdjur som kan drabbas.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Ja
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Lumpy skin disease förekommer endemiskt i stora delar av Afrika, och har sedan flera år etablerat sig i Mellanöstern. Under 2015 rapporterades utbrott av Lumpy skin disease från Grekland, vilket var det första fallet av sjukdomen i EU. Sedan dess har sjukdomen spridit sig till omkringliggande länder. Under 2016 rapporterades över 1000 utbrott från åtta länder i sydöstra Europa. Sjukdomen har aldrig påvisats i Sverige.

Symtom

Den kliniska bilden hos nötkreatur varierar, alltifrån dödsfall till enstaka hudutslag utan övriga symtom. Inkubationstiden är två till fyra veckor.

I fall med tydliga symtom ses knappformiga, runda hudutslag inom 48 timmar efter en inledande feberstegring. Utslagen ses över hela kroppen, alltifrån några enstaka till flera hundra. Djuren blir allmänpåverkade och aptitlösa. De får ödem på buk, ben och i dröglapp. Beroende på var utslagen sitter ses till exempel ögon- och nosflöde samt salivation. Kopporna kan bli infekterade och bilda bölder.

Normalt läker hudförändringarna först efter flera månader och ger bestående ärrbildning. Hudarna blir därför i praktiken värdelösa. Nötkreatur i alla åldrar insjuknar, men unga individer drabbas oftast hårdast.

Smittämne

Sjukdomen orsakas av ett poxvirus och är närbesläktat med får- och getkoppsvirus, liksom med människans utrotade smittkoppsvirus.

Smittvägar

Sjukdomen smittar via direktkontakt mellan djur, men spridning via flugor, moskiter och andra insekter anses viktigast.

Diagnos

Snabbaste sättet att bekräfta diagnosen är påvisande av poxvirus genom elektronmikroskopering av material från hudlesioner på det drabbade djuret. Virusgenom kan påvisas i infekterat material (hudlesioner eller inre organ) med PCR.

Om man misstänker sjukdomen

Lumpy skin disease lyder under epizootilagen. Vid misstanke om att nötkreatur drabbats av sjukdomen skall veterinär genast tillkallas.

Innan veterinär anlänt måste åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning. Det innebär att drabbade djur tas inomhus tillsammans med eventuella andra djur i gruppen. Övriga nötkreatur som kan ha kommit i kontakt med sjuka djur tas också in. Flyttning av insjuknade djur från gården eller till stallbyggnader med andra djur får inte ske. Personer, fordon eller andra föremål som kan ha kommit i kontakt med drabbade djur får inte lämna gården.

I Veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls