Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fladdermusrabies och klassisk rabies orsakas av olika virus

Det är viktigt att skilja på klassisk rabies och fladdermusrabies (European Bat Lyssa Virus, EBLV). Klassisk rabies har inte påvisats hos djur i Sverige sedan år 1886. Ett land kan klassas som rabiesfritt även om där förekommer EBLV. Därför anses Sverige fortfarande vara rabiesfritt, även om man har hittat antikroppar mot EBLV hos fladdermöss i Sverige.

Fladdermöss kan infekteras med olika typer av lyssavirus, beroende på var i världen de lever. För det lyssavirus som förekommer i Europa (EBLV) fungerar fladdermöss som smittreservoar. Det är mycket sällsynt att andra djurslag än fladdermöss infekteras med det viruset.

Klassisk rabies orsakas av ett annat lyssavirus. Det kan spridas av olika djurslag. Sjukdomen förekommer i Östeuropa, men inte i övriga delar av Europa. Räv och mårdhund fungerar som reservoar för detta virus. Fall av klassisk rabies kan förekomma hos andra djurslag som hund, katt, kor och hästar i smittade områden. Det är i områden där hundar bär smittan som de flesta människor blir smittade av rabies. I Syd- och Nordamerika kan även fladdermöss bära klassisk rabies, men detta rabiesvirus har aldrig påvisats hos fladdermöss i Europa.

EBLV finns i två typer, EBLV1 och EBLV2. Även om det är mycket sällsynt, kan båda dessa virustyper infektera andra djurslag, inklusive människor. De kan då orsaka en sjukdom som kliniskt inte kan skiljas från klassisk rabies. Sjukdomen smittar genom att virus utsöndras i saliven hos infekterade djur. Smitta sker via bett eller rivskada med salivkontakt. I Sverige har man till skillnad från i andra europeiska länder inte lyckats påvisa själva viruset i saliv hos fladdermöss. Forskare i Sverige har enbart upptäckt antikroppar mot rabies i blodet hos vissa fladdermöss. Det tyder på att djuren någon gång smittats. Då har djurets immunsystem aktiverats.

Det är av största vikt att i alla lägen komma ihåg att aldrig ta i en fladdermus utan skyddshandskar. Hittar du en allvarligt sjuk fladdermus uppmanas du att kontakta veterinär för omhändertagande och avlivning.

Läs mer

Fladdermusrabies

Frågor och svar om fladdermusrabies

Rabies som zoonos

Läs mer hos andra

Folkhälsomyndigheten: Sverige är fortsatt rabiesfritt 
Fladdermusrabies i Sverige (pdf)

Naturvårdsverket: Om rabies bland svenska fladdermöss

 

Sidans innehåll publicerades första gången 14 december 2016. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls