Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djur - Allmänt

Vad ska jag göra om jag hittar en sjuk eller skadad fladdermus?
Använd handskar om du tar i döda fladdermöss och andra djur. Döda fladdermöss kan skickas in till SVA för obduktion, instruktioner finns under Fallviltsundersökningar. SVA bestämmer då utifrån sjukdomsberättelsen om djuret ska undersökas avseende EBLV. Önskas undersökning för EBLV går det att beställa på egen bekostnad. Annars kan den ligga kvar eller slängas i soptunnan genom att du kränger en plastpåse över den som du tillsluter.
Källa: Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt

Vad ska jag göra om jag funnit en död fladdermus?
Använd handskar om du tar i döda fladdermöss och andra djur. SVA undersöker döda fladdermöss för rabies och önskar få djuret inskickat till SVA för obduktion. Se instruktion under Fallviltsundersökningar. Annars kan den ligga kvar eller slängas i soptunnan genom att du kränger en plastpåse över den som du tillsluter. 
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Vad ska jag göra om jag misstänker att en fladdermus har rabies?
Kontakta en lokal veterinär om du misstänker rabies. Använd alltid handskar om du tar i en fladdermus.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Vad säger lagen?
Fladdermöss är fridlysta enligt artskyddsförordningen. De får bara avlivas om de har livshotande skador, och deras boplatser får inte förstöras. Enligt jaktlagstiftningen får fladdermöss inte jagas, vilket är detsamma som att fånga, döda eller flytta dem. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl. Enligt epizootilagen (en lag om allmänfarliga djursjukdomar) måste veterinär kontaktas om man misstänker rabies hos något djur.
Källa: Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls