Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om fladdermusrabies

Vanliga frågor och svar om fladdermöss och fladdermusrabies.

Vad ska jag göra om jag har blivit biten av en fladdermus?
Fladdermusrabies smittar inte genom oskadad hud. Det är ytterst sällsynt att man blir biten av en fladdermus. Det kan ske om man plockar upp och håller fast djuret. Om du blivit biten så tvätta snarast bettstället noggrant med tvål och vatten, och skölj det sedan gärna rikligt med huddesinfektionsmedel. Kontakta sjukvården omgående för bedömning av behandling.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Vad ska jag göra om jag har blivit riven av en fladdermus?
Fladdermusen har klor på bakfötterna och tummarna. Ta aldrig i fladdermöss utan handskar. Om du blir riven, tvätta snarast rivsåret noggrant med tvål och vatten, och skölj det sedan gärna rikligt med huddesinfektionsmedel. Kontakta sjukvården omgående för bedömning av behandling.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Vem kan smittas?  
Troligtvis kan alla varmblodiga djur smittas med fladdermusrabies, men det är mycket sällsynt att andra djur än fladdermöss infekteras. Enstaka får i Danmark, en stenmård i Tyskland och en katt i Frankrike har rapporterats infekterade med EBLV1. Dessutom finns det rapporter om att fyra människor har dött av EBLV-infektion de senaste 25 åren. Ingen av dem var rabiesvaccinerad innan de smittades, och ingen av behandlades heller med rabiesvaccin efteråt. De fyra fallen inträffade i Ukraina 1977, Ryssland 1985, Finland 1985 och Skottland 2002.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten

Kan mitt husdjur smitta mig om det har nosat på en fladdermus med rabies?
Nej.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Kan en rabiessmittad fladdermus gå till attack och bita mig ute i naturen?Fladdermöss är så skygga djur att de aldrig anfaller. De kan flyga nära en människa eller ett djur när de jagar insekter som dras till oss. Ungar som lär sig flyga kan i sällsynta fall krocka med en människa. Om man däremot håller fast en fladdermus kan den bita ifrån sig för att komma loss. En fladdermus smittad med fladdermusrabies (EBLV) kan vara aggressiv och fräsa, men går inte till attack. Den kan bitas om man håller fast den. En del smittade fladdermöss kan vara desorienterade, ha problem med balansen och ha svårt eller omöjligt att flyga.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten. 

Skyddar rabiesvaccinering mot EBLV?
Ja.
Källa: Folkhälsomyndigheten.

Kan rabies smitta genom luftburen smitta, aerosol?
Ja, men risken för luftburen smitta, aerosol, utanför laboratoriemiljö är försumbar. Det finns ett par fall beskrivna där människor blivit infekterade via aerosol vid arbete med höginfektiöst material i laboratoriemiljö. Det finns även misstanke om sådan smitta i samband med arbete i grottor med stora fladdermuskolonier.
Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten.

Jag arbetar med sanering, vad ska jag tänka på?
Se Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:1 om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan och överkänslighet.
Källa: Arbetsmiljöverket

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls