Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tuberkulos hos kameldjur

Tuberkulos är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av granulombildning i lymfknutor och inre organ. Tuberkulos orsakas av mykobakterier. Flertalet däggdjur, inklusive människa, är mottagliga för sjukdomen.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Ja
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomsten av bovin tuberkulos hos sydamerikanska kameldjur (SAK), framför allt alpackor, har aktualiserats under senare år. Detta inte minst på grund av den problematiska situationen i Storbritannien. Där identifieras ett flertal smittade besättningar varje år, och sjukdomssituationen är inte under kontroll. 

Serologiska tester för upptäckt av tuberkulosinfektion

Det allvarliga läget har komplicerats av att de testmetoder som funnits tillgängliga för påvisande av tuberkulos hos levande alpackor inte varit bra. Den testmetod som använts internationellt (så kallat hudtest) utvecklades ursprungligen för nötkreatur och har visat sig fungera mycket dåligt på sydamerikanska kameldjur. Moderna så kallade serologiska tester finns dock tillgängliga idag. De har i vetenskapliga studier visat sig vara betydligt känsligare än hudtest för att upptäcka tuberkulosinfektion hos alpackor.

Införselregler minskar risken att föra in smitta till Sverige

I Sverige har intresset för alpackorna ökat under de senaste decennierna, och därmed intresset av att importera avelsdjur från länder med en större och mer utvecklad alpackanäring. Många av dessa länder, bland annat Storbritannien, har dock ett annat sjukdomspanorama än Sverige, inte minst vad gäller tuberkulos. För att minska risken för införsel av tuberkulos via importerade alpackor gäller därför sedan några år nya införselregler. De kräver serologisk test med negativt resultat inför införsel.

Övervakningsprogram för tuberkulos hos alpacka

För att också få en bättre överblick av smittskyddsläget avseende tuberkulos i den svenska alpackapopulationen, och minska risken för spridning ifall sjukdomen introduceras, initierade Jordbruksverket, SVA och näringen arbetet med ett övervakningsprogram för tuberkulos hos alpacka. Programmet pågår sedan våren 2015 i Gård&Djurhälsans regi.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls