Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nutritionell muskeldegeneration (NMD)/selen-/E-vitaminbrist hos får

Nutritionell muskeldegeneration (NMD) beror på allvarlig brist på selen/vitamin E hos lamm och ger upphov till nedbrytning av muskler. Medfödd NMD yttrar sig som död- eller svagföddhet eller plötslig död inom de första levnadsdagarna. Hos äldre lamm är stelhet i bakben och rygg karaktäristiskt. NMD i klinisk form är ovanlig idag på grund av selentillskott i kommersiella foder.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn: Nutritionell muskeldegeneration, vaxartad muskeldegeneration. White muscle disease, stiff lamb disease (engelska).

Förekomst

NMD var tidigare en vanlig sjukdom men är nu ovanlig på grund av selentillsats i mineralfoder och kommersiella kraftfoder. Symtom på selenbrist är idag ofta mer diffusa. De svenska jordarna är selenfattiga. Vitamin E-halten avspeglar fodrets kvalitet.

Symtom

Medfödd NMD ger död- och svagfödda lamm. De har svårt att dia, är stela och ofta ses snabb andning. Kroppstemperaturen är inledningsvis normal och lammen är ganska pigga.

På lite äldre lamm ses stelhet och förlamning i bakben och rygg. Plötslig död (till exempel nära efter betessläpp) förekommer.

NMD kan ge diffusa symtom hos alla åldrar: nedsatt allmäntillstånd, dålig tillväxt, nedsatt produktion och reproduktion, ökad infektionskänslighet.

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till dödfödda/svagfödda lamm, till exempel toxoplasmos.

Artrit, pneumoni, abscesser i ryggraden.

Etiologi och patogenes

Selen och vitamin E samverkar i försvaret mot oxidativa angrepp på kroppens celler. Selen och vitamin E skyddar cellerna och ingår i kroppens försvar mot fria radikaler. Selen ingår bland annat i glutation-peroxidas (GSH-Px), ett enzym vid nedbrytning av peroxider vid cellmetabolismen. Vitamin E är en antioxidant och kompletterar selen.

Selen tillförs fostret under dräktigheten, vitamin E tillförs det nyfödda lammet via råmjölken.

Brist medför skador på hjärt-, diafragma- och skelettmuskulatur.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild.
Selenhalt i blodprov (EDTA). Selenhalt i lever, (njure), muskulatur vid slakt/obduktion. För att få en uppfattning om selenstatus i besättningen kan screening utföras. Då tas blodprov från tre till fem får (eller från tio procent av besättningen) som inte har fått extra tillskott av selen.

Histopatologi

Behandling och profylax

Lamm med NMD ges behandling med injektioner av selen och vitamin E. Tidig behandling är viktigt! Samtliga lamm behandlas.

Profylax till tackor under dräktigheten: tillskott av selen och vitamin E (båda behövs) ges sex och två veckor före lamning eller en gång per månad under stallperioden.

Lagra grovfoder så att vitamin E bevaras. Selen ska ingå i mineralfodret.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls