Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Klövböld hos får

Skador i klövområdet kan infekteras av bakterier och utvecklas till klövböld. Alla åldrar kan drabbas, men lamm är särskilt känsliga. Klövböld ger upphov till svullnad och hälta. 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn: Böld i vita linjen

Förekomst

Klövböld förekommer i alla åldrar och ofta som sporadiska fall i besättningen. Lammens klövar är dock särskilt mjuka och sårbara.

Symtom

Klövböld ger kraftig svullnad och värme ovanför kronranden och hälta ofta på ett ben. Bölden spricker oftast i kronranden, eller ibland även i klövspalten. Led eller senskida kan involveras i komplicerade fall och fåret kan även drabbas av allmäninfektion. 

Differentialdiagnoser

Artrit. Svullen klövtalgkörtel.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Bakterier.

Infektionsport:

Små sår i klövområdet, till exempel sticksår av halm.

Spridning i djuret:

Beror på sårets djup och art av bakterie. Bölden kan spricka i kronranden.

Smittvägar:

Öppna bölder sprider smitta i omgivningen.

Överlevnad:

Bakterierna kan överleva länge i fårens miljö.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild.  

Behandling och profylax

Klövböld behandlas med bensylpenicillin. Behandling ska sättas in så fort som möjligt för att förhindra att bölden går in i leden.  NSAID ges vid behov.
För att förebygga klövböld ska fåren hållas i en ren, torr och mjuk miljö.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls