Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Listerios hos får

Listerios förekommer hos får i Sverige. Bakterien Listeria monocytogenes kan orsaka centralnervösa symtom, aborter och sepsis med mera. Listerios är anmälningspliktig på laboratoriediagnos.
Listerios är en zoonos. Människor kan smittas genom livsmedel som färskost. Kastade lamm, fosterhinnor och fostervätska kan också innebära en smittrisk.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn: Kringsjuka.

Förekomst

Under 2017 rapporterades 23 indexfall av listeria på får i Sverige. Listeria monocytogenes finns i jord, är mycket motståndskraftig och växer långsamt.

Symtom

Klassiska symtom på encefalit är slöhet, eventuellt feber och förlamning - ofta ensidig – av till exempel ansiktsnerven så att ena ögonlocket och örat hänger. Fåret rör sig i cirklar och blir liggande på ena sidan.
Kastningar, död- och svagfödda lamm förekommer också liksom sepsis hos vuxna får eller lamm.
Listerios kan också yttra sig som en ögoninfektion med grumling av hornhinnan. Listeriamastit förekommer på får, oftast som sporadiska fall.

Differentialdiagnoser

Hypokalcemi, dräktighetstoxikos, CCN, pasteurellos, trauma, tetanus, meningoencefalit av annan orsak, förgiftningar, sepsis av annan orsak, scrapie, louping-ill.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Listeria monocytogenes

Inkubationstid:

Några dygn till några veckor.

Överlevnad:

L. monocytogenes är förhållandevis resistent och tål frysning, torkning och värme.

Smittvägar:

Fåren smittas främst via dåligt ensilage med jordinblandning. Andra orsaker kan vara dålig hygien vid utfodringsplatser, smitta från andra djur som aborterande tackor etcetera.

Spridning i djuret:

Bakterien tas upp via magtarmkanalen och ger allmäninfektion.

Provtagning och diagnostik

På levande får med encefalit: Klinisk undersökning.
Vid kastningar: Bakteriologisk odling av foster (löpmagsinnehåll, lever, lunga, mjälte), fosterhinnor.
Obduktion: Histologi och bakteriologi (hjärna).

Behandling och profylax

Gravida kvinnor ska inte hantera sjuka djur. Mjölken ska pastöriseras om mjölkfår drabbas.
Det sjuka fåret ska isoleras. Bakterien är känslig för penicillin, men vid den encefalitiska formen föreligger svårigheter att passera blod-hjärn-barriären. Understödjande behandling tillkommer.
Ensilage ska ha god kvalitet. Ensileringsmedel och förtorkning rekommenderas. Om pH är över 5 ska ensilaget kastas. Fåren ska utfordras i foderhäck. Hygienen i stallet och på betet ska vara god. Stress, parasitangrepp, annan sjukdom, högdräktighet eller svag utfodring kan sänka immunförsvaret hos fåret och göra det mer mottagligt för listerios.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls