Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Normala värden hos får

Hos ett friskt, vuxet får är:

  • kroppstemperaturen 38,5-40 ºC   
  • andningsfrekvensen 10-20 andetag/minut
  • pulsen 70-90 hjärtslag/minut
  • våmfrekvensen 7-12/5 minuter
  • dräktigheten cirka 145 dygn

Ett friskt får som stressas kan dock få höjda värden på temperatur, andningsfrekvens och puls utan att detta är ett tecken på sjukdom!

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls