Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Allmänt-Frågor och svar om schmallenbergvirus

Vad är schmallenbergvirus?
Det är ett nyupptäckt enkelsträngat RNA-virus inom familjen Bunyavirus, genus Orthobunyavirus, Simbu serogrupp som drabbar idisslare. Viruset liknar andra virus inom Simbu serogruppen, och sprids också liksom övriga virus i gruppen med svidknott. Eventuellt kan även andra stickande insekter ha betydelse för smittspridningen.

Är det risk för att människor smittas?
EU:s smittskyddsinstitut European Center for Disease prevention and Control (ECDC) bedömer att det är osannolikt att viruset kan smitta mellan djur och människor. Inga djurägare eller veterinärer har rapporterats bli sjuka efter kontakt med smittade djur.

Finns schmallenbergvirus i Sverige?
Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört nationella undersökningar 2012 och 2013 där mjölk från ett stort antal gårdar med mjölkkor undersökts. Antikroppar mot viruset hittades i en stor andel av proverna i bägge undersökningarna. SVA har även påvisat virus i tre prover från svidknott, den insekt som sprider sjukdomen och i prover ifrån döda lamm och kalvar.

Hur smittar schmallenbergvirus?
Smittan sprids till idisslare via bett av infekterade svidknott. Eventuellt kan även andra stickande insekter ha betydelse för smittspridningen.

Vilka djurslag drabbas?
Hittills har man sett fall främst hos nötkreatur, får, get och bison, men man antar att alla tama, exotiska och eventuellt även vilda idisslare är mottagliga för infektion.

Var finns sjukdomen idag?
Den finns i stora delar av Europa inklusive Sverige samt våra nordiska grannländer.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls