Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Om djur-frågor och svar om schmallenbergvirus

När ska jag misstänka schmallenbergvirus?
Om lamm, kalvar och killingar är dödfödda, aborteras eller föds med missbildningar, fram för allt av typen arthrogryposis hydraencephaly syndrome (AHS) det vill säga krökta leder och ryggar, vriden nacke (torticollis) och vattenskalle. Infektion med schmallenbergvirus kan även orsaka andra allvarliga neurologiska symtom.

Besättningsproblem med diarré, feber och nedsatt mjölkproduktion hos nötkreatur under säsongen då knott är aktiva kan också orsakas av infektion med schmallenbergvirus.

Vilka symtom ger schmallenbergvirus?
Om en idisslare infekteras i tidig dräktighet kan den senare föda missbildad avkomma. Förlossningskomplikationer är vanliga, liksom dödfödsel. Sena kastningar med missbildningar kan också förekomma. Missbildningar som har konstaterats har fram för allt varit av typen arthrogryposis hydraencephaly syndrome (AHS) det vill säga krökta leder och ryggar, vriden nacke (torticollis) och vattenskalle. Även andra allvarliga neurologiska symtom har noterats. För närvarande är det inte klarlagt om infektion med schmallenbergvirus även orsakar andra reproduktionsproblem såsom tidiga aborter, omlöp och nedsatt fertilitet.

Vuxna nötkreatur som infekteras under vektorsäsong kan få snabbt övergående, diffusa symtom som diarré, dålig aptit, feber, nedsatt allmäntillstånd och nedsatt mjölkproduktion. I Holland har man sett perioder på runt två till tre veckor då individer i besättningen insjuknar under några dagar och sedan tillfrisknar. Det finns endast ett fåtal rapporter om kliniska symtom på vuxna får eller getter.
Exotiska och vilda idisslare, som bison, kan sannolikt drabbas på liknande sätt som nötkreatur, får och getter.

Kan jag skydda mina djur mot schmallenbergvirus?
Ja, genom att skydda djuren från knottangrepp till exempel genom att ta in dem de kvällar då det är mycket knott. Genom att förlägga betäckningsperioden till knottfri period (vanligen november till april) förhindras infektion av dräktiga djur som kan ge upphov till missbildad avkomma och eventuellt också andra reproduktionsproblem. Djur som infekteras innan de blir dräktiga är skyddade och deras avkomma påverkas inte.

Kan djur infekteras flera gånger med schmallenbergvirus?
Övriga virus i Simbu serogrupp ger efter infektion upphov till livslång immunitet. Man tror att detta gäller även infektion med schmallenbergvirus.

Vad ska jag göra om jag misstänker infektion med schmallenbergvirus?
Du som är djurägare ska kontakta en lokal veterinär. Veterinärer uppmanas att i vissa fall kontakta SVA och Jordbruksverket då de får kännedom om symptom som kan misstänkas vara infektion med schmallenbergvirus.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls