Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Schmallenbergvirus: resultat klara från höstens undersökning av tankmjölk

2013-01-07

Resultat av tankmjölk som undersökts för antikroppar mot schmallenbergvirus hösten 2012. 520 av 723 undersökta besättningar visade positiva resultat. Klicka på bilden för större, tryckbart, format. Källa:SVA.

Antikroppar mot schmallenbergvirus har hösten 2012 påvisats i mjölktanken hos många undersökta mjölkkobesättningar. Nu finns de slutliga resultaten. De styrker tidigare publicerade preliminära resultat.

Under hösten 2012 har tankmjölk undersökts för förekomst av antikroppar mot schmallenbergvirus. Nu är resultaten klara.

Resultaten visar att antikroppar kunde påvisas i mjölktanken hos 520 av 723 undersökta mjölkkobesättningar. I 181 besättningar hittades inga antikroppar.

Det visar att smittan under hösten spritts till stora delar av Sverige, och styrker de preliminära resultat som tidigare publicerats.

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls