Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Zoonoser hos får

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor. 

Zoonoser hos får beskrivs nedan. Sammanställningen är inte heltäckande men tar upp de viktigaste sjukdomarna.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls