Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Akvariefisk

Akvariefisk

Välmående akvariefisk. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

Fisk som hålls i akvarier eller trädgårdsdammar befinner sig i ett slutet ekosystem. Detta ställer krav på att den som vårdar fiskarna måste vara insatt i de krav fiskar ställer på:

 • vattentemperatur
 • utfodring
 • vattenkvalitet
 • omgivningsfaktorer såsom gömslen och bottenmatrial
 • fiskartsammansättning i akvariet eller dammen
 • kunna bedöma när fiskarna mår bra eller dåligt

Fiskfodret är en faktor av stor betydelse. Foder av dålig kvalitet kan ge upphov till kostorsakade sjukdomar eller nedsättning av fiskens försvar mot infektioner. 

Guldfisk med fenröta och hudsår. Foto: Thorbjörn Hongslo/SVA

Vattnets beskaffenhet måste också uppfylla vissa krav för att fiskarna inte ska utsättas för stress (bland annat pH-värdet), för att inte deras motståndskraft mot sjukdomsframkallande organismer nedsätts, att fiskarna förgiftas (framför allt ammoniak- och nitrithalt) eller dör på grund av syrebrist. Sjukdomsalstrande organismer kan vara encelliga eller flercelliga djur, bakterier, virus, svampar och alger. Dessa organismer kan ge upphov till allvarliga infektioner med risk för att fisken kan dö i fall lämpliga åtgärder inte vidtas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls