Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasitinfektioner hos akvariefisk

Hudparasit: "Costia", Ichthyobodo sp.
Foto: T. Nikkilä, T. Hongslo/SVA

Tarmparasit: spolmask av släktet Pseudocapillaria i sebrafisk (Danio rerio). Foto: T.Hongslo/SVA

Parasitinfektioner orsakade av encelliga djur är ett vanligt problem, som kan ge upphov till skador på fiskens gälar, hud/fenor och mag-tarmkanal.

Några exempel på encelliga parasiter som kan orsaka allvarliga skador på akvariefiskar:

 • Costia (gäl/hudparasit)
 • Hexamita (tarmparasit)
 • Oodinium (gäl/hudparasit)
 • Vita prick (gäl/hudparasit)

Några exempel på flercelliga parasiter som kan orsaka allvarliga skador på akvariefiskar:

 • Dactylogyrus (gälparasit)
 • Gyrodactylus (hudparasit)
 • Spolmaskar (tarmparasit)
 • Karplus (hudparasit)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls