Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bestämmelser och tillstånd hos fisk

Odla fisk

För att odla fisk krävs ett odlingstillstånd från Länsstyrelsen i aktuellt län. Dessutom ska verksamheten anmälas till kommunen och eventuellt krävs miljöprövning (beroende på foderåtgång). När tillstånd givits registreras verksamheten i centrala vattenbruksregistret hos Jordbruksverket. All odlingsverksamhet ingår i Jordbruksverkets offentliga kontrollprogram, där frekvensen på kontrollbesök och provtagningar beror på vilken av fyra möjliga riskklasser Jordbruksverket kategoriserar verksamheten i.
Jordbruksverkets föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk (SJVFS 2014:4, Saknr K41)

Utplantering av odlad fisk

Vid all utplantering av odlad fisk krävs tillstånd från länsstyrelsen. Den som ska plantera ut fisken är skyldig att ansöka om tillstånd i det län där utplanteringen ska ske! Tillståndet är tidsbegränsat och gäller bara för ett år i taget. Det måste alltså förnyas varje år. Mer information får du om du kontaktar din länsstyrelse.

Råd och regler för utsättning går att läsa i Havs- och vattenmyndighetens författning FIFS 2011:13 

Import av levande fisk

Vid all import av levande fisk krävs tillstånd från Jordbruksverket. Observera att du även behöver tillstånd från din länsstyrelse för att sätta in fisken i odling eller plantera ut den. Särskilda regler gäller för akvariefisk, se Jordbruksverkets webbplats.

Kontaktuppgifter

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls