Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gös

Fiskarter som odlas för utsättning och konsumtion

Gös (Sander lucioperca) odlas i första hand för utsättning i insjöar. Dessa utsättningar syftar till att förstärka befintliga gösbestånd till gagn för sport-, fritids- och yrkesfisket. 

Gösodling sker i extensiv form genom uppfödning i gödslade natur/jorddammar där gösungarna själva får söka sin föda eller i moderna anläggningar med recirkulerande system.

Läs mer

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2012). Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Red. Tomas Carlberg, Ragnar Hall, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-80-1

Artdatabanken - sökord: gös (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls