Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Öring

Fiskarter som odlas för utsättning och konsumtion

Öring (Salmo trutta) finns i tre former: bäck-, insjö- och havsöring. Av dessa är det främst havsöringen som odlas i kompensationsodlingar.

Uppfödning och avel sker på likartat vis som laxen. Sättfiskuppfödning i andra former är också vanligt.

Eftersom det i Sverige finns ett stort antal lokala öringsstammar så odlas flera av dessa stammar för att förstärka lokala bestånd, men också för utsättning i rent sportfiskesyfte.

Läs mer

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (2012). Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Red. Tomas Carlberg, Ragnar Hall, ArtDatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-80-1 

Artdatabanken - sökord: öring (ger länkarna - artfakta, namn och släktskap, utbredning: fyndlista, utbredning: fyndkarta, bilder - att följa)

Fishbase - fakta på engelska

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls