Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hälsokontroll av sebrafisk

Sebrafisk (Danio rerio) är en vanligt hållen fisk för djurförsök. Förebyggande hälsoarbete i sådana anläggningar är av största vikt, då infektioner påverkar fiskens fysiologi och därmed resultaten i de studier där de ingår. Anläggningarna brukar ha recirkulerande system, vilket innebär att vattnet återanvänds om och om igen. Om reningssystemet inte fungerar kan därför en smitta i ett akvarium lätt sprida sig till resterande akvarier och dessutom vara svår att bli av med.

Sebrafiskar i behov av hälsokontroll. Foto: Charlotte Axén/SVA

Ett flertal sjukdomar som kan drabba försöksfisk har ett kroniskt, smygande förlopp. Ibland syns inga symtom förrän en stor andel av fiskarna är infekterade. Ett exempel på detta är parasiten Pseudoloma neurophila där runt 20 procent av fisken kan ha infektionen utan att man anar något. Ytterligare en allvarlig sjukdom som kan finnas utan tydliga symtom är mykobakterios. Utöver dessa sjukdomar finns flera virus, bakterier och parasiter som kan drabba fisken.

SVA erbjuder ett hälsokontrollpaket för anläggningar med sebrafisk. Det vi bedömer som viktigast att kontrollera är de två kroniska infektionerna Pseudoloma/skinny disease och Mykobakterios. Dessa två sjukdomar ingår därför i alla paketen.
Utöver de undersökningar som ingår i paketen erbjuds undersökningar vid sjukdom samt regelbundna hälsobesök. För hälsokontrollbesök behöver man ingå avtal med SVA, telefonnr 018-67 40 00.
En specifikt framtagen remiss (pdf) måste användas för att skicka in sebrafisk för hälsokontroll.

Läs mer om provtagningsinstruktioner för hur man skickar in fisk.

Lilla paketet

 • Pseudoloma
 • Mykobakterier

Skicka in 35 fiskar. Pseudoloma undersöks med PCR på 30 fiskar, poolade 3 och 3. Mykobakterier undersöks genom histologi på 5 fiskar. Fisken kan skickas in levande eller konserveras i T-röd eller 95 procent etanol innan insändning.

Mellanpaketet

 • Pseudoloma
 • Mykobakterier
 • Ektoparasiter

Skicka in 35 fiskar. Ektoparasiter kan undersökas på de fiskar som används för mykobakterie-diagnos, men de 5 fiskarna måste då skickas in levande.

Stora paketet

 • Pseudoloma
 • Mykobakterier
 • Obduktion och Ektoparasiter
 • Virus (IPN,SVC, EHN)

Skicka in 65 fiskar. Virus och Pseudoloma undersöks på 30 fiskar vardera och fem fiskar obduceras och undersöks för ekto- och endoparasiter samt mykobakterier. Parasitundersökning kräver levande fisk.

Kontakta SVA för ett avtalspris. Är du intresserad av att teckna ett avtal avseende hälsokontroller med ingående besök, kontakta Charlotte Axén på telefon 018-67 40 00.

NamnExkl. momsInkl. moms
Lilla paketet
13 290 kr 16 612,25 kr
Mellanpaketet 16 607 kr 20 758,75 kr
Stora paketet
19 440 kr 24 300 kr
     
Expeditionsavgift 25 kr 31,25 kr


En expeditionsavgift tillkommer per beställning. (Vid månadsfakturering tillkommer ingen expeditionsavgift.)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls