Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Diphyllobothrium latum (Fiskbinnikemask, Människans binnikemask, Bred bandmask) hos fisk

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Masken förekommer i tempererade områden som Nordeuropa, Nordamerika, Sydamerika (Uruguay och Chile) och Asien. Smittade människor eller andra fiskätande däggdjur som bär på parasiten i mage/tarm kan sprida denna genom att parasitens ägg kommer ut via avföringen. Vid regn kan dessa spolas ut i ett vattendrag eller insjö. Parasiten utvecklas till larv när parasitäggen äts upp av copepoder/vattenloppor som i sin tur är vanlig föda för många fiskarter. I fisk hittar man parasitlarven fritt liggande i muskulatur, lever eller i bukhålan, knappt synlig för blotta ögat. Till skillnad från övriga Diphyllobothrium-arter (vilka har fågel som slutvärd), så ligger D. latum aldrig innesluten i cystor. För att fullborda livscykeln så att den vuxna könsmogna binnikemasken utvecklas måste den infekterade fisken ätas rå av människa eller annat däggdjur. Infektion med D. latum hos människa förekommer mer sällan i Norden sedan upplysning om tillagning och frysning lett till att intag av rå eller halvrå insjöfisk minskat.  

Symtom

Smittade personer har i regel inga symtom alls, men en del kan få vaga symtom med diarré, allmän svaghetskänsla och vitamin B12-brist. Masken kan bli fyra till tio meter lång. Svåra infektioner kan ge problem med gallblåsa och tarmobstruktion men detta är mycket ovanligt.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Parasitär bandmask av släktet Diphyllobothrium.

Infektionsport:

Via oralt intag

Spridning i djuret:

Muskulatur och kroppshåla

Smittvägar:

Fisken infekteras via djurplankton, människan via intag av rå fisk

Överlevnad:

Masken kan överleva i flera år i människa

Provtagning och diagnostik

Diagnos ställs genom att ägg påvisas i avföringen (mikroskopi). Någon gång kan utstötta masksegment ses direkt i avföringen.

Behandling och profylax

Genom att tillaga fisken (värma den till över 70 grader) eller frysa den (-18 grader) i 48 timmar kan man avdöda parasiten. Även insaltning (mer än 10 procent salt i förhållande till fiskens vikt) tar död på parasiten, dock är gravning inte tillräckligt. Man bör därför inte äta rå ofryst sushi eller rom från ovanstående fiskarter. Vid kallrökning och gravning, se alltid till att frysa fisken före konsumtion. Vid konstaterad infektion hos djur (till exempel hund) eller människa finns effektiva läkemedel.

Bandmaskinfektioner är ej anmälningspliktiga.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls