Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Eel Virus European X (EVEX) hos fisk

Sjukdomen drabbar ål och regnbåge och påvisades första gången i USA på europeisk ål (Anguilla anguilla) importerad från Frankrike.

 • Anmälningspliktig: Ja
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Viruset förekommer i Asien och flera europeiska länder och har också isolerats i en svensk karantän på ål importerad från Frankrike. Norden inklusive Sverige anses än så länge vara fria från sjukdomen.

Symtom

Fisken uppvisar blödningar i hud, fenbaser, muskulatur och njure samt anemi. Virus har isolerats från symptomfria djur. I lever kan ibland vita områden (celldöd) ses, men inga specifika organförändringar har iakttagits på ål. Vid experimentell infektion på regnbåge uppträder patologiska förändringar liknande de som ses vid infektionen infektiös hematopoietisk nekros (IHN), till exempel blödningar i njuren. Dödligheten ökar med vattentemperaturen.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Eel Virus European X orsakas av ett rhabdovirus

Infektionsport:

-

Spridning i djuret:

Systemisk

Smittvägar:

Via vatten, närkontakt

Överlevnad:

Okänd

Provtagning och diagnostik

Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

För diagnos insändes antingen:

 • levande eller nydöd fisk
  eller:
 • aseptiskt prov från njure och mjälte och placerat i virusmedium för transport.

Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar tre veckor.

Behandling, sanering, profylax och restriktioner

Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte.
I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar skall hållas i karantän och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.
Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras.
Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

Läs mer

EU Projekt, EELREP Project (1 Nov 2001 – 31 Jan 2005), Summary & Recommendations «Estimation of the reproduction capacity of European eel», Guido van den Thillart (Leiden University, NL) Co-ordinator.

Steven J. van Beurden, Marc Y. Engelsma, Ineke Roozenburg, Michal A. Voorbergen-Laarman, Peter W. van Tulden, Sonja Kerkhoff, Anton P. van Nieuwstadt, Aart Davidse, Olga L. M. Haenen. Viral diseases of wild and farmed European eel Anguilla anguilla with particular reference to the Netherlands, DISEASES OF AQUATIC ORGANISMs, Vol. 101: 69–86, 2012

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls