Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Epizootisk hematopoietisk nekros (EHN) hos fisk

Sjukdomen är virusorsakad och förekommer på abborre och regnbåge med flera fiskarter. Sjukdomen har inte påvisats i Sverige, hela norden anses fritt från sjukdomen.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Viruset är närbesläktat med virus som ger sjukdom hos amfibier och reptiler. Viruset sprids med vatten och fisk, men eftersom det är svåravdödat även med redskap och människor/djur. Förekommer endemiskt i Australien. Påvisat i Asien och flera europeiska länder.

Symtom

Fisken uppvisar beteendeförändringar såsom minskad aptit, slöhet och spiralsimning. Öppnas fisken förekommer vätska i bukhålan. Övriga förändringar är av mikroskopisk natur och består av celldöd i lever, njure, mjälte och tarm.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Iridovirus

Infektionsport:

Via gälar, sannolikt även oralt

Spridning i djuret:

Systemisk

Smittvägar:

Med vatten och fisk. Vertikal överföring till rom och mjölke kan ej uteslutas. Kan även spridas med redskap och människor/djur.

Överlevnad:

97 dagar i vatten och minst 113 dagar i torkad fiskvävnad

Provtagning och diagnostik

Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.
För diagnos skickas antingen:
levande eller nydöd fisk
eller:
aseptiskt prov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta placerat i virusmedium för transport.

  • Virusprovet odlas på levande fiskceller och förekomst av virus indikeras av celldöd (CPE). Preliminärt svar om trolig virusförekomst kan erhållas inom tre till nio dagar medan slutsvar tar tre veckor.

Prover för ljusmikroskopisk undersökning uttas från lever, mjälte, njure och hjärna och fixeras i fyra procent buffrad formalin, se remiss (pdf) för instruktion för beredning av lösning).

Behandling och profylax

Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte. Vid misstanke om sjukdomen ska veterinära myndigheter informeras.

Läs mer

The Centre for Food Security and Public Health, and the Institute for International cooperation in Animal Biologics, Iowa State University (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls