Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

European Lake Trout Rhabdovirus hos fisk

Viruset har bara påvisats vid tre tillfällen i världen, två gånger i Finland och en gång i Sverige.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

I Sverige påvisades viruset på ettårig öring i en kustodling. Tidpunkten för påvisandet var sen höst - förvinter med en vattentemperatur på cirka 8°C. Den insjuknade fisken hade satts ut i odlingen någon månad innan sjukdomsutbrottet. En ökad dödlighet bland vildfisken hade iakttagits i området tiden innan utbrottet.

Symtom

Sjukdomen visade sig på regnbåge och öring genom vinglighet, mörkfärgning, svaghet och en fortgående låg (5–10 procent) dödlighet. Obduktion vid det första finska utbrottet visade på en senapsgul lever, ljusröd njure och blödningar i muskulaturen. Vid mikroskopisk undersökning sågs nekroser i lever, mjälte, njure och bukspottskörtel. Inga makroskopiska eller mikroskopiska patologiska fynd påvisades i samband med det svenska utbrottet.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

RNA-virus tillhörande familjen rhabdoviridae, närbesläktat med Perch rhadovirus

Infektionsport:

-

Spridning i djuret:

Systemiskt

Smittvägar:

-

Överlevnad:

-

Provtagning och diagnostik

  • levande eller nydöd fisk

eller

  • virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta till rör med virusmedium

Det är viktigt att nydöd fisk hålls kyld under hela transporten. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Behandling och profylax

Terapi och vaccin saknas.
Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket informeras.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls