Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Anguillid herpesvirus 1 (AngHV-1) hos fisk

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Sjukdomen orsakas av ett herpesvirus som drabbar europeisk och japansk ål (Anguilla anguilla och A. japonica). I dagsläget är det okänt om andra fiskarter kan utveckla sjukdom eller vara bärare av viruset. Viruset uppvisar en tropism för bindvävsceller (fibrocyter, fibroblaster). Sjukdomen gynnas av vattentemperaturer över 20°C. Inkubationstiden är, beroende på temperatur, cirka tre till sju dagar.

Symtom

Ålherpes gälar

Degenerativa förändringar på gälarna i samband med herpesvirus på ål. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: A. Alfjorden/SVA

 

Ålherpes helkropp

Blödningar på underkäke och bröstfensfästet i samband med herpesvirus på ål. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: A. Alfjorden/SVA

 

Ålherpes bukfena

Petekiella blödningar bukfena i samband med herpesvirus på ål. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: A. Alfjorden/SVA

Ålen kan vara bärare av viruset under lång tid utan att visa tecken på sjukdom. Vid stress (exempelvis hantering eller dålig vattenkvalitet) bryter sjukdomen ut. Fisken uppvisar då initialt slöhet och blödningar på bukfenor. Senare uppkommer även punktformiga blödningar i huden på buken och på gällock (operculum). Viruset påverkar gälarna och ger där skador i form av blödningar, ödembildning och i senare skede även celldöd framför allt i bindväven. Ålen kan också uppvisa blödningar i fettvävnad, svullen lever och njure till följd av ödem, samt celldöd i dessa organ.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Anguillid herpesvirus 1

Infektionsport:

Sannolikt i första hand via hud och munnen

Spridning i djuret:

Hela djuret

Smittvägar:

Horisontellt via vatten, vertikal smitta kan inte uteslutas

Överlevnad:

-

Provtagning och diagnostik

Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.

För diagnos insändes antingen:

  • levande eller nydöd fisk

eller:

  • aseptiskt organ prov från gälar samt samlingsprov från njure/lever/mjälte och placerat i virusmedium för transport.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte.

I förebyggande syfte är alltid god djurhållning och hygien de viktigaste faktorerna tillsammans med separat hållning av djurgrupper. Nyinköpta fiskar skall hållas i ”karantän” och eventuellt provtas för att säkra sjukdomsfrihet.

Observera risken att sprida infektionen, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling bör utföras samma dag.

Läs mer

Hangalapura Nagarajappa, B.; Zwart, R.J.; Engelsma, M.Y.; Haenen, O.L.M. Pathogenesis of Herpesvirus anguillae (HVA) in juvenile European eel Anguilla Anguilla after infection by bath immersion (pdf). Diseases of Aquatic Organisms, Vol. 78, No. 1, p.13-22. http://www.int-res.com/articles/dao2007/78/d078p013.pdf

A. P. van Nieuwstadt*, S. G. Dijkstra, O. L. M. Haenen, Persistence of herpesvirus of eel Herpesvirus anguillae in farmed European eel, Anguilla anguilla, Diseases of Aquatic Organisms, Vol. 45: 103–107

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls