Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Channel Catfish Virus Disease (CCVD) hos fisk

Förorsakar sjukdom hos Channel catfish (Ictalurus punctatus) och Blue catfish (Ictalurus furcatus) i USA. Sjukdomen förekommer vanligen i fisk yngre än ett år och vanligast i fisk yngre än fyra månader och visar sig genom hög dödlighet och symtom på blodbrist. 

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Channel catfish och Blue catfish samt hybrider mellan dessa är de enda kända känsliga arterna för viruset. Sjukdomen är endemisk i de områden av USA som odlar dessa arter, Viruset har även påvisats i Honduras och Ryssland efter import av yngel från USA. Vattentemperaturen ska vara minst 18°C med ett optimum kring 27°C, vilket innebär att utbrott sker under sommarhalvåret. Viruset förekommer enbart i sötvatten.

Symtom

Inkubationstiden är direkt beroende av vattentemperaturen.Vid 20°C är inkubationstiden cirka tio dagar och vid 30°C cirka 32-72 timmar. Viruset orsakar hög dödlighet hos yngel och ung fisk, där både morbiditet och mortalitet kan nå upp mot 100 procent. Infektionsförloppet förvärras av stress och för hög fisktäthet. Sjuk fisk uppvisar okoordinerat simmande, snabb andning, bleka gälar, svullen buk (vätska i bukhålan), exoftalmi och blödningar i hud och vid fenbaserna. Histopatologiskt förekommer de största förändringarna i njuren, lever och tarm med nekroser och massiva blödningar.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

DNA-virus tillhörande familjen Herpesviridae

Infektionsport:

Oralt och via gälar

Spridning i djuret:

Systemiskt

Smittvägar:

Överförs horisontellt, både direkt (mellan fiskar genom vattnet). Vuxen fisk kan bli subkliniskt infekterad och överlevare blir latent infekterade.

Överlevnad:

Sju dagar i 25°C vatten, längre vid lägre temperaturer. Överlever två dagar i död ruttnande fisk. Avdödas direkt i lera, av UV-ljus på 20-40 minuter, uppvärmning till 60°C under en timme, exponering för saltvatten och genom uttorkning på 24-48 timmar på porösa ytor som nät och betong.

Provtagning och diagnostik

Tag kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs.
För diagnos insändes antingen:

  • levande eller nydöd fisk

eller:

  • formalinfixerat material från hud och gälar

Om nydöd fisk skickas är det viktigt att den hålls kyld hela vägen fram. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Behandling och profylax

Terapi och vaccin saknas.
Sjukdomen är inte listad av OIE eller EU, men är ändå anmälningspliktig då den i dagsläget inte förekommer i Sverige. Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls