Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Koi sleepy disease (KSD)/Carp Edema Virus (CEV) hos fisk

Sjukdomen är virusorsakad och förekommer på karp (Cyprinus carpio), framför allt på varianten koi. Sjukdomen har inte påvisats i Sverige, men förekommer i central-Europa. 

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Carp Edema virus påvisades först på japansk koi 1974. De senaste åren har utbrott förekommit i Europa, ibland annat Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Österrike.

Symtom

Utbrott sker vanligen vid vattentemperaturer mellan 15 och 25°C. Typiska symtom är att fisken är trött/sovande – äldre fisk på botten, yngre vid ytan; ögonen sjunker in (enoftalmi), hudsår vid huvud och fenbaser, generellt ödem samt svullnad och nekros på gälarna. Det senare leder till syrebrist. Dödligheten kan uppgå till 80-100 procent, särskilt hos ung fisk.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Poxvirus, ett dubbelsträngat DNA-virus

Infektionsport:

Via gälar, sannolikt även via huden

Spridning i djuret:

Gälarnas andningsepitel är målorgan, viss infektion även i huden 

Smittvägar:

Via vatten och närkontakt 

Överlevnad:

Okänd

Provtagning och diagnostik

Ta kontakt med diagnosticerande lab och informera att prov kommer innan provtagning genomförs. 

För diagnos insändes antingen:

  • levande eller nydöd fisk

eller:

  • aseptiskt prov från gäle, njure, mjälte och hjärna placerat i virusmedium för transport.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte. Vid misstanke om sjukdomen ska veterinära myndigheter informeras.

Läs mer

Jung-Schroers V, Adamek M, Teitge F, Hellmann J, Bergmann SM, Schütze H, Kleingeld DW, Way K, Stone D, Runge M, Keller B, Hesami S, Waltzek T, Steinhagen D. Another potential carp killer?: Carp Edema Virus disease in Germany. BMC Vet Res. 2015 May 15;11:114. doi: 10.1186/s12917-015-0424-7.
Lewisch E, Gorgoglione B, Way K, El-Matbouli M. Carp edema virus/Koi sleepy disease: an emerging disease in Central-East Europe. Transbound Emerg Dis. 2015 Feb;62(1):6-12. doi: 10.1111/tbed.12293. Epub 2014 Nov 8.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls