Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fjäderfä

Vid sjukdomsproblem eller dödsfall i en fjäderfäflock är det viktigt att en lokal veterinär snabbt kontaktas, särskilt om flera fåglar drabbas samtidigt. En snabb diagnos och behandling kan vara avgörande för om djuren ska tillfriskna.

När fjäderfän blir sjuka

Vid sjukdomsproblem eller dödsfall i en fjäderfäflock är det viktigt att en praktiserande veterinär snabbt kontaktas, särskilt om flera fåglar drabbas samtidigt. Foto: D. Jansson/SVA

För frågor om symtom, undersökning, provtagning och behandling av enskilda sjuka fjäderfän eller fjäderfäflockar hänvisas till lokala veterinärer på veterinärmottagningar med stordjurspraktik, djurkliniker eller djursjukhus.

Vad gör SVA?

SVA analyserar olika typer av prover som tas från fjäderfän av en lokal veterinärer avseende till exempel bakterier, virus, parasiter och kemiska ämnen. SVA:s fjäderfäveterinärer arbetar framförallt med sjukdomsdiagnostik (obduktion, patologi), undervisning och forskning om smittsamma fjäderfäsjukdomar. 
SVA:s fjäderfäveterinärer kan också hjälpa veterinärer med tolkning av provsvar som kommer från SVA:s laboratorier, rekommendationer för att förhindra smittspridning, med mera. Vi är en kunskapsresurs om fjäderfäsjukdomar för andra myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och för veterinärer verksamma i fält.

Obduktionsverksamhet

Döda eller avlivade fjäderfän obduceras på SVA för att fastställa dödsorsak eller sjukdomsorsak. Besättningsveterinären eller annan veterinär kan hjälpa till med remittering av djurkroppar för obduktion.
Det går också bra att som privatperson skicka material för obduktion till SVA, se Obduktion/provtagning av fjäderfän.
Observera att det inte är tillåtet att skicka kroppar för obduktion med postpaket utan de får enbart skickas med PostNord Parcel (hela Sverige) tjänst. Egen transport med bil går också bra. Läs mer här om skicka in djurkroppar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls