Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bakteriesjukdomar hos fjäderfä

Det finns många olika bakteriearter som kan orsaka sjukdomar hos fjäderfän. Vissa bakterier är speciellt anpassade till fåglar medan andra också kan orsaka infektioner hos andra djurslag.

Det finns även bakterier hos fjäderfän som sällan eller aldrig orsakar sjukdom hos fjäderfä, men som kan spridas till människor (zoonotiska bakterier). Ett sådant exempel är campylobacter som orsakar tarmsjukdom hos människor. Nedan finns information om några viktiga bakterieorsakade sjukdomar som förekommer hos fjäderfän i Sverige.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls