Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kontrollprogram hos fjäderfä

För fjäderfä finns flera olika övervaknings- och kontrollprogram som har som huvudsakliga syfte att kartlägga förekomsten av olika sjukdomar eller smittämnen. Några program regleras av olika föreskrifter från Jordbruksverket, andra program har startats på näringens initiativ och är inte författningsstyrda.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls