Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svampsjukdomar hos fjäderfä

Sjukdomar orsakade av svampar förekommer bland fjäderfän i hela världen. Vissa svampar kan växa i levande djurvävnader medan andra orsakar sjukdom genom att de bildar mykotoxiner i grödor eller färdigfoder som fåglarna intar.

De vanligaste svampsjukdomarna i  Sverige är aspergillos och candidios. Här finns information om utvalda svampsjukdomar.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls