Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vaccination hos fjäderfä

På grund av det förhållandevis goda sjukdomsläget bland kommersiella fjäderfän i Sverige används få vacciner jämfört med i många andra länder. Många betydelsefulla virussjukdomar och några bakterieorsakade sjukdomar kan i dag förebyggas med hjälp av vacciner. Vaccin finns även mot parasitsjukdomen koccidios.

Efter vaccination av fjäderfä kan i vissa fall biverkningar förekomma. Kända biverkningar finns nämnda i bipacksedeln för respektive vaccin. Det är viktigt att veterinär informeras om misstänkta biverkningar eftersom dessa bör rapporteras. Det är också viktigt att informera om bristande effekt av vaccin.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls