Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Infektiös laryngotrakeit (ILT) hos fjäderfä

Infektiös laryngotrakeit är en virussjukdom hos framförallt tamhöns, och den orsakar luftvägssjukdom. Dödligheten vid akuta utbrott kan bli hög. Många fåglar som överlever i ett akut utbrott blir kroniska smittbärare.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

En rad utbrott har inträffat sedan slutet av 1990-talet i Sverige, framförallt bland hobbyhöns, men även i enstaka kommersiella besättningar. ILT är en virusorsakad luftvägssjukdom hos fjäderfän. I länkarna nedan finns omfattande information om sjukdomen ILT samt frågor och svar till respektive sida. 

Läs mer

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls