Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar, del 1: orsak, drabbade arter och förekomst

Kan jag och mina barn bli sjuka om vi umgås med ILT-sjuka djur?
Svar
: Nej. ILT-virus kan inte infektera däggdjur (inklusive människor).

Kan man äta ägg från ILT-smittade djur?
Svar:
Ja

Kan alla höns få ILT?
Svar:
Ja. Alla raser och hybrider av tamhöns kan infekteras av ILT-virus och utveckla sjukdomssymtom.

Kan vilda småfåglar få ILT?
Svar:
Så vitt man vet drabbas inte vilda småfåglar.

Kan ankor och gäss drabbas av ILT?
Svar
: Andfåglar blir inte sjuka om de utsätts för ILT-virus. Man har dock sett att ankor kan bära på viruset i upp till cirka två veckor. Om andfåglar och höns hålls tillsammans bör man vid ett sjukdomsutbrott tänka på att ankor och eventuellt även gäss under en tid kan fungera som smittbärare, även om de själva inte blir sjuka.

Kan kalkoner få ILT?
Svar:
Enstaka utbrott av ILT bland kalkoner har rapporterats från andra länder, exempelvis Brasilien, under de senaste åren. Inget utbrott bland kalkoner har påvisats i Sverige.

Är det sant att ILT inte förekommer i vissa delar av Sverige?
Svar:
Nej, ILT-utbrott förekommer i hela landet.

Finns det fler utbrott av ILT i Sverige än de som ses i figuren på SVA:s webbplats?
Svar:
Statistiken beskriver bara de ILT-utbrott som diagnostiseras på laboratorium. I verkliga livet inträffar det säkert fler ILT-utbrott men där prov inte tas för att fastställa orsaken till sjukdomen.

Varför finns inga siffror över utbredningen av ILT-virus bland hobbyhönsbesättningar i Sverige?
Svar: Det är tyvärr mycket svårt att samla in representativa prover från hobbyhöns som skulle ge en klar bild av virusets utbredning.

Har ILT alltid funnits i Sverige?
Svar: Vi vet att ILT-utbrott förekom i Sverige mellan 1940 och 1959. Sedan dröjde det nästan 40 år innan sjukdomen åter påvisades. Det är tyvärr omöjligt att säkert veta om ILT förekom däremellan eller eventuellt även innan det första fallet konstaterades 1940.

Varifrån kommer ILT-viruset? Hur kan det ha blivit så mycket problem med ILT just nu?
Svar
: Svaret på den första frågan är att vi inte vet varifrån ILT-virus kom, vare sig från allra första början eller varför sjukdomen kom tillbaks till Sverige i slutet av 1990-talet. Om det var så att sjukdomen faktiskt inte förekom mellan 1959 och 1996 så har viruset återintroducerats på något sätt, sannolikt med levande höns. Mycket talar för att ILT-virus fått ökad spridning under de senaste åren, men uppmärksamheten kring sjukdomen bidrar säkert till att antalet påvisade fall ökar och till att ILT upplevs som ett stort och ökande problem.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls