Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Infektiös laryngotrakeit, del 3: smittspridning, bekämpning och förebyggande åtgärder

Hur sprids ILT-virus?

ILT-virus smittar framförallt genom direkt kontakt (via sekret/droppsmitta) mellan höns. Virus kan spridas från sjuka fåglar, smittade höns som ännu inte hunnit utveckla sjukdomssymtom (under inkubationstiden), och från till synes helt friska höns, så kallade kroniska smittbärare. Många höns (upp till 80 procent) som smittats med ILT-virus och som sedan tillfrisknat blir kroniska smittbärare. I många fall kommer dessa fåglar att då och då under resten av sitt liv utsöndra ILT-virus med sekret från luftvägarna. Ofta sker utsöndringen av virus hos dessa kroniska smittbärare i samband med stress, till exempel när fågeln flyttar till en ny flock eller om den blir sjuk eller försvagad. Däremellan kan det gå lång tid och då finns ILT-virus vilande i nervrötterna hos fågeln och den sprider då inte smittan. Den största risken för ILT-utbrott i hobbyflockar i Sverige verkar vara i samband med inköp när kroniska smittbärare flyttar till en flock som aldrig träffat på ILT-viruset tidigare.

ILT-virus kan överleva en kortare tid (upp till några veckor) i omgivningen utanför djuren men betydligt längre om det är skyddat i organiskt material. Enligt en äldre studie förblir ILT-virus smittsamt i upp till tre månader i luftvägssekret, 20 dagar i djupströbäddar och tre dagar i färsk gödsel, och det kan därför överföras till fåglarna indirekt (mekaniskt) med till exempel människor, djur och redskap. Det kan inte uteslutas att andra fåglar eller gnagare som kommit i kontakt med ILT-virus men som inte själva blir sjuka, kan överföra smittan till höns. Luftburen smitta (aerosol) över korta avstånd kan förekomma (till exempel i ett ventilerat utrymme), men risken att ILT-virus sprids via luften mellan olika gårdar är mycket liten.

ILT smittar inte via ägg. Virus kan dock finnas på utsidan av ägget och därför bör ägg som ska användas för kläckning av kycklingar (avelsägg/kläckägg) desinfekteras och kläckas i maskin om man vill undvika risken för smittspridning.

ILT är en anmälningspliktig sjukdom

ILT är en anmälningspliktig sjukdom, vilket innebär att veterinären på laboratoriet som ställer diagnosen måste rapportera fallet till Jordbruksverket. Syftet med anmälningsplikten är att det ska finnas information om smittans utbredning och omfattning i landet.

Anmälningsplikten är inte knuten till någon form av aktiv sjukdomsbekämpning i form av smittspårning och avlivning av smittade flockar. Detta betyder att man som djurägare själv måste bestämma vad man ska göra. Ett alternativ när djuren har tillfrisknat kan vara att samla kläckägg och därefter avliva alla höns och sanera hönshuset innan de nya kycklingarna kläcks. Andra djurägare väljer att behålla sina djur. Om man inte har direkt eller indirekt kontakt med andra höns och hönsägare så är risken liten att sprida smittan, men om man är utställare och/eller säljer levande höns till andra besättningar så finns det en risk att man sprider smittan vidare till andra flockar.

Sanering av hönshus vid ILT

Som nämnts ovan kan ILT-virus överleva en tid utanför värddjuret. Hönshus och redskap bör rengöras noggrant, desinfekteras med ett medel som har effekt mot virus och därefter lämnas tomt en tid innan nya höns sätts in. ILT-virusets överlevnad i hönshuset och omgivningen varierar beroende på bland annat temperatur och fuktighet och därför kan ingen exakt tid anges för hur länge hönshuset bör hållas tomt. Viruset är dock relativt känsligt och cirka tre veckors tomhållningstid är normalt tillräckligt, under förutsättning att rengöring och desinfektion utförts noggrant.

Goda råd om hur man förebygger ILT

  • Undvik att blanda fåglar med olika ursprung. Ju fler besättningar man köper från, desto större är risken att man får med kroniska friska smittbärare som smittar de andra fåglarna.
  • Tvätta kläder, skor och händer (och ta gärna en dusch) efter besök i andra fjäderfäbesättningar. Använd inte kläder och skor som du haft på dig i andra besättningar när du sköter dina egna fåglar. Får du besök i ditt eget hönshus så utrusta besökarna med skyddskläder, till exempel rock och stövlar, innan de går in till fåglarna. Ännu hellre: låt besökarna titta på dina fåglar utifrån.
  • Sätt nyinköpta höns och sådana som varit på utställning i en tillfällig karantän under minst två till tre veckor vid hemkomsten. Tänk på att infektionssjukdomar har en viss inkubationstid, det vill säga fåglar som smittats blir inte genast sjuka. Stressen av miljöbytet kan också utlösa en latent/vilande/dold sjukdom. Karantän fångar dock inte upp kroniska smittbärare av ILT-virus!
  • Ett bra sätt att undvika ILT-smitta är att inte köpa levande fåglar utan istället befruktade, desinfekterade ägg och kläcka dem i maskin.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls