Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mer om virus hos fjäderfä

De viktigaste fjäderfäviroserna visas i tabellerna nedan, men det finns en lång rad ytterligare virus som kan infektera fjäderfän.

Virusinfektioner hos tamhöns

VirusSjukdomFörekomst i Sverige
Paramyxovirus typ 1 Newcastlesjuka (ND) Sporadiska utbrott bland fjäderfä. Virus förekommer naturligt bland vilda fåglar.

Aviärt influensavirus

(Orthomyxoviridae)

 
Fågelinfluensa (AI)

Lågpatogent: förekommer naturligt bland vilda fåglar

Högpatogent: H5N1 påvisat 2006 (vilda fåglar och hägnad gräsand

Aviärt poxvirus (Poxviridae) Fågelkoppor Ej påvisat hos fjäderfä i Sverige. Förekommer naturligt bland vilda fåglar.
Infektiöst laryngotrakeitvirus (ILTV) (Herpesviridae) Infektiös laryngotrakeit (ILT) Ja
Aviärt leukos/sarkomvirus (ALS) (Retroviridae)
  • Sarkom
  • Diverse tumörer
  • Osteopetrosis

Ja

(hobbyhöns, fasan, sporadiska utbrott bland värphöns)

Retikuloendoteliosvirus (REV) (Retroviridae) Retikuloendotelios Ej påvisat

Marek's disease virus (MDV)

(Herpesviridae)

Mareks sjukdom (MD) Ja

Infektiöst bronkitvirus (IBV)

(Coronaviridae)

Infektiös bronkit (IB) Ja
Aviärt encephalomyelitvirus (AEV) (Picornaviridae) Aviär encephalomyelit (AE) Ja

Infektiöst bursitvirus (IBDV)

(Birnavirus)

Gumborosjuka (IBD)

Lågpatogent: ja

Högpatogent: utbrott år 2000

Reovirus (Reoviridae) Virusartrit Ja
Chicken infectious anaemia virus (CIAV) (Gyrovirus) Blåvingesjuka Ja
EDS-virus (Adenovirus grupp III Adenoviridae) Egg drop syndrome (EDS-76) Ja (utbrott 1977)

Adenovirus grupp I Adenoviridae)

Inklusionskroppshepatit

Hydroperikardsyndromet

Ja (enstaka utbrott)

Aviärt pneumovirus(Paramyxoviridae, Pneumovirus) Aviär rhinotrakeit (syn. swollen head syndrome, turkey rhinotracheitis Ja

 Virusinfektioner hos kalkon

VirusSjukdomFörekomst i Sverige
Paramyxovirus typ 1 Newcastlesjuka (ND) Sporadiska utbrott bland fjäderfä. Virus förekommer naturligt bland vilda fåglar.

Aviärt influensavirus

(Orthomyxoviridae)

 
Fågelinfluensa (AI)

Lågpatogent: förekommer naturligt bland vilda fåglar

Högpatogent: H5N1 påvisat 2006 (vilda fåglar och hägnad gräsand)

Paramyxovirus typ 3 Paramyxovirusinfektion Ja (ett utbrott påvisat)
Adenovirus grupp II Haemorrhagisk enterit Ja (utbrott 1970-talet)
Retikuloendoteliosvirus (REV) (Retroviridae) Retikuloendotelios Ej påvisat
Aviärt pneumovirus(Paramyxoviridae, Pneumovirus) Aviär rhinotrakeit (syn. swollen head syndrome, turkey rhinotracheitis Ja

 Virusinfektioner hos tama andfåglar

VirusSjukdomFörekomst i Sverige
Paramyxovirus typ 1 Newcastlesjuka (ND) Sporadiska utbrott bland fjäderfä. Virus förekommer naturligt bland vilda fåglar.
Aviärt influensavirus (AIV) (Orthomyxoviridae) Aviär influensa

Lågpatogent: förekommer naturligt bland vilda fåglar

Högpatogent: H5N1 påvisat 2006 (vilda fåglar och hägnad gräsand)

Derzsys sjukdom (Parvoviridae) Derzsys sjukdom (gåspest) (tamgås) Ja (utbrott 1982 och 2004)
Ankhepatitvirus typ 1 (Picornaviridae) Ankvirushepatit typ I(tamanka) Ej påvisat
Ankhepatitvirus typ II (Astroviridae) Ankvirushepatit typ II (tamanka) Ej påvisat
Ankenteritvirus Ankvirus enterit syn. ankpest (tamanka) Ja (utbrott 2014)
Haemorrhagiskt gåspolyomavirus (GHPV) (Polyomaviridae) Haemorrhagisk nefrit/enterit hos gås (tamgås) Ej påvisat

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls